عملکرد بندر ام القصر عراق در سال ۲۰۲۲

مجموع عملکرد کانتینری بندر ام القصر در سال ۲۰۲۲ میلادی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تی ای یو بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مارین پرس، این مقدار فعالیت بندر ام القصر، هشت برابر مجموع عملکرد کانتینری بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر، ۲۰ برابر بوشهر، ۶۰ برابر چابهار و معادل ۶۵ درصد بندر شهید رجایی (بندرعباس) در سال ۲۰۲۲ بوده است.
 با وجود مواجهه عراق با مشکلات عدیده امنیتی، اقتصادی، سیاسی، دولت آن کشور در طول یک دهه گذشته، توجه ویژه ای به جلب و جذب سرمایه گذاری‌های بین المللی برای توسعه و تجهیز و راهبری پایانه بندری و شبکه حمل و نقلی عراق داشته است.

 پایانه های کانتینری بندر ام القصر توسط مشارکت‌های بین‌المللی ترمینال اپراتورهای مطرحی مانند ICTSI و Gulftainer و همچنین اپراتورهایی که زیر‌مجموعه خطوط کشتیرانی بزرگی MSC و CMA CGM هستند و شرکای عراقی آنان اداره می‌شود.
 ۴۸ درصد از کل آمار عملکرد کانتینری بندر ام القصر در سال ۲۰۲۲ در پایانه ای به نام Basra Gateway Terminal (BGT) که با سرمایه گذاری شرکت ICTSI توسعه یافته، تجهیز شده و مدیریت و بهره برداری می شود، انجام شده است. با وجود آنکه درافت کنونی کانال دسترسی بندر ام القصر ده و نیم متر می باشد، عمق پای اسکله های BGT برای پاسخگویی به نیازهای آتی تردد کشتی‌های کانتینری بزرگ (با ظرفیت حمل ۱۴۰۰۰ تی ای یو) معادل ۱۴ متر است.
 مزایای عملکرد شبکه ای ترمینال اپراتورهای بین‌المللی فعال در بندر ام القصر باعث شده تا خطوط کشتیرانی مختلف دنیا متقاعد شوند تا در خصوص برقراری سرویس های منظم و مستقیم حمل کالا و کانتینر با کشتی‌های بزرگ به بندری که در منتهی‌الیه خلیج فارس قرار دارد، اقدام نمایند.
بزرگترین کشتی کانتینربری که در سال ۲۰۲۲ در بندر ام القصر تخلیه و بارگیری شد، MSC Katrina (با ظرفیت حمل ۱۲۴۰۰ تی ای یو) نام داشت.