زمین لرزه چه تاثیری بر فعالیت های بندری ترکیه خواهد داشت؟

حادثه زلزله اخیر در ترکیه باعث بروز حوادث جانی و خسارت های مالی گردیده که باعث اندوه و ناراحتی شد که امید است هرچه زودتر این حادثه مدیریت گردد.

پس از سال ۲۰۰۲ به بعد و با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، دولت ترکیه توانست با برنامه ریزی های جدید در سیاست و اقتصاد کلان بر مشکلات اقتصادی فائق آید و توانست با تاسیس سازمان برنامه دولتی ترکیه اقدام به برنامه ریزی های جامع ۵ ساله اقتصادی نماید.

کشور ترکیه با نهایت توان، سعی در آرامش سیاسی نمود. تهدید براندازی داخلی را با کنترل عواملی چون: فاکتورهای اقتصادی، کنترل شرایط اعتصاب عمومی و همچنین ساختارهای داخلی و سیاسی مدیریت کرد و با نزدیکی به امریکا، پیوستن به ناتو، ایجاد روابط با کشورهای همسایه دور و نزدیک، توسعه کشاورزی، توسعه منابع و … خود را به ۲۰ کشور صنعتی جهان تبدیل نمود.

البته لازم به ذکر است جذب سرمایه گذاران ایرانی که برای خرید املاک و تجارت از این کشور استفاده نمودند، از عوامل دیگری جهت پیشرفت ترکیه محسوب می گردد.

ترکیه پس از دبی، یکی از کشورهایی است که در مسیر حمل و نقل کالاهای ایرانی به اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی نقش مناسبی ایفا کرده است ولی باید درنظرداشت با توجه به میزان حادثه و درگیری دولت وقت ترکیه به نظر نمی رسد با توجه به بنادر فعال ترکیه، خلل بزرگی چون مسدود شدن کانال پاناما برای حمل و نقل دریایی جهان اتفاق بیفتد.

از بنادر مهم ترکیه می توان به: هوپا، سامسون، ترابزون و زونگولداک در کنار دریای سیاه، اسکندورن، مرسین و آنتالیا در کنار مدیترانه، ازمیر در کنار دریای اژه، جملیک، استانبول و ازمیت درکنار دریای مرمره اشاره نمود.

بنادر کشور ترکیه به سه دسته بنادر دولتی، بنادر شهرداری و بنادر خصوصی تقسیم بندی می گردد که همه بنادر استراتژیک، جزو بنادر دولتی هستند. بعضی از بنادر ترکیه علاوه بر امکانات فرود هواپیمای باری و اتصال به راه آهن به عنوان یک فاکتور مهم درخصوص مدیریت حمل ونقل به حساب می آید.

باتوجه به فاکتورهای فوق الذکر و تنوع اقلیم بنادر ترکیه، به نظر نمی رسد که بروز حادثه زلزله باعث بروز حوادث مشابهی مانند انسداد کانال پاناما در جهان به وجود آورد و صرفا این بنادر برای مدتی در حمل و نقل دریایی دچار وقفه خواهند گردید.